Följa oss:

Integritets och cookiepolicy

I integritetspolicyn får du veta hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för all vår verksamhet.

Vi följer givetvis den lagstiftning som finns på området, såsom dataskyddsförordningen (DSF). På engelska heter den General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. I den här texten använder vi det svenska namnet.

Syftet med lagen är att skydda individens rätt till privatliv som är en grundläggande mänsklig rättighet. Privatpersoners integritet får inte kränkas i samband med att personuppgifter behandlas. Det betyder att vi får behandla dina personuppgifter enbart om det finns stöd i lag eller om du har godkänt det.

Personuppgiftsansvarig

Young Minds, organisationsnummer 802546-4515, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.youngmindsweden.org.

Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss via telefon, e-post eller lämnar dina uppgifter på annat sätt. Det gäller både dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som frivillig eller bara som intresserad av vår verksamhet.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. När vi hämtar personuppgifter från andra källor, hämtar vi personuppgifter från följande källor:

Hur vi använder personuppgifter

Young Minds behandlar personuppgifter främst för ändamålen som specificeras nedan:

  • För att följa upp intresseanmälningar som inkommer via bokningsformuläret på vår hemsida.
  • För att tillhandahålla god service, såsom att hantera dina förfrågningar, korrigera felaktig information eller skicka den begärda informationen, såsom nyhetsbrev.
  • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar.
  • För att skicka viktiga meddelanden, såsom kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på <DPO e-postadress>

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Hyperlänkar till externa webbplatser

Hyperlänkar till externa webbplatser I de fall då vi inkluderar hyperlänkar till externa webbplatser eller publicerar material från tredje part, är det viktigt att notera att dessa länkar enbart tillhandahålls för informationssyften. Young Minds saknar kontroll över innehållet på sådana externa webbplatser och frånsäger sig därför allt ansvar för dess innehåll. Vidare kan Young Minds inte hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av användningen av sådana hyperlänkar.

Boknings- och medlemssystem

Boknings – och medlemssystemet på denna webbplats tillhålls av företaget CogWork AB. Vid bokning av aktiviteter och ansökan om medlemskap får du godkänna registreras som en användare i deras tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras minaaktiviteter.se.

Young Minds är ensamt personuppgiftsansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar och medlemskap. Medan CogWork AB hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig

Om din bokning avser andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

Mer information om hantering av personuppuppgifter finns i de villkor du får godkänna vid bokning av en aktivitet och vid medlemsansökan.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till www.datainspektionen.se.

Kontakta Oss

Om du har några frågor eller behöver mer information angående hanteringen av personuppgifter på Young Minds, är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@youngmindsweden.org eller genom att ringa oss på 070 222 09 42.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2024-04-02.